26 oktober 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Om Sveriges Viktigaste Jobb

Under de närmaste åren behöver välfärdssektorn i Sverige anställa över 530 000 nya medarbetare. Att klara det är en tuff utmaning. Vi menar att det handlar om Sveriges viktigaste jobb. Jobb som gör skillnad.

Det handlar om yrkesstolthet

Därför satsar SKL och kommuner och landsting tillsammans för att stärka sektorns image. Satsningen berättar bland annat om alla de viktiga och inspirerande yrken som finns i välfärden. Vi vill att medarbetarna i sektorn ska känna stolthet över att jobba i samhällets tjänst, för medborgarnas bästa. Samtidigt vill vi skapa nyfikenhet och intresse för jobben bland potentiella nya medarbetare, så att de vill söka sig till våra arbetsplatser – vi erbjuder ju Sveriges viktigaste jobb!

Samma uttryck gör susen

Genom att arbeta koordinerat kan vi stötta varandras insatser och få större spridning och bättre effekt. I verktygslådan för satsningen Sveriges Viktigaste Jobb hittar du inspiration och verktyg för att arbeta effektivt med arbetsgivarvarumärket och rekrytering i just din organisation. Verktygen består av material som på olika sätt kan användas i rekryteringskampanjer, jobbmässor, personalmöten, presentationer med mera. Här finns också material för att presentera satsningen för politiker och verksamhetschefer.

Lätt och gratis – för våra medlemmar

Kommuner och landsting ska lätt kunna använda materialet och berätta om sina unika fördelar som arbetsgivare. Därför är det gratis att använda verktygen. Det är en del av SKL:s arbete med arbetsgivarvarumärken, också kallat employer branding.

Ta gärna en titt på filmen som presenterar Sveriges Viktigaste Jobb.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!