29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Här finns Sveriges viktigaste jobb

I diagrammet om rapporten Här finns Sveriges Viktigaste Jobb visar vi hur rekryteringsbehoven ser ut i välfärdssektorn år 2010-2019.

Mer än var tredje anställd i välfärdssektorn kommer att gå i pension under år 2010-2019.

Figur 1. Mer än var tredje anställd i välfärdssektorn kommer att gå i pension under år 2010-2019.

Andel som går i pension mellan 2010 och 2019 inom respektive verksamhetsområde.

Figur 2: Andel som går i pension mellan 2010 och 2019 inom respektive verksamhetsområde.

Antal anställda år 2019 i olika verksamheter.

Figur 3. Antal anställda år 2019 i olika verksamheter.

Befolkningsutvecklingen för respektive åldersgrupp, index år 2010=100. De unga och äldre, som efterfrågar välfärdstjänster, ökar kontinuerligt emdan antalet 20-64 åringar endast ökar med totalt 3 procent de kommande 30 åren.

Figur 4. Befolkningsutvecklingen för respektive åldersgrupp, index år 2010=100. De unga och äldre, som efterfrågar välfärdstjänster, ökar kontinuerligt emdan antalet 20-64 åringar endast ökar med totalt 3 procent de kommande 30 åren.

Motivations- och imagefrågor.

Figur 5. Motivations- och imagefrågor.

Välfärdssektorns rekryteringsbehov

Totalt

Tabell 1. Välfärdssektorns rekryteringsbehov totalt.

Förskola och skola

Tabell 2. Välfärdssektorns rekryteringsbehov förskola och skola.

Socialtjänst

Tabell 3. Välfärdssektorns rekryteringsbehov socialtjänst.

Hälso- och sjukvård

Tabell 4. Välfärdssektorns rekryteringsbehov hälso- och sjukvård.

Tandvård

Tabell 5. Välfärdssektorns rekryteringsbehov tandvård.

Kultur och fritid

Tabell 6. Välfärdssektorns rekryteringsbehov kultur och fritid.

Samhällsbyggnad och teknik

Tabell 7. Välfärdssektorns rekryteringsbehov samhällsbyggnad och teknik.

Service i kommuner och landsting

Tabell 7. Välfärdssektorns rekryteringsbehov service i kommunder och landsting.

Ladda ner

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!