13 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Goda feriejobbsexempel från kommuner och landsting

Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18 -åring, hade sommaren 2014 ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inför sommaren 2015 beräknas antalet feriejobb öka med 5 000.

Två tredjedelar av kommunerna och alla landsting/regioner har en strategi med feriejobben som framför allt ska marknadsföra kommunen som arbetsgivare och att ge unga en första introduktion på arbetsmarknaden.

Erfarenheter och goda exempel

Här delar fyra kommuner, landsting och regioner med sig av erfarenheter och goda exempel från sitt arbete med feriejobbare 2014.

Feriepraktikanter fick praktik som barnrättsutvecklare

Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter är en av flera lokala verksamheter som tagit emot feriepraktikanter i Västra Götalandsregionen. 2014 hade Västra Götalandsregionen fler sökande till feriepraktiken jämfört med förgående år.

Alla ungdomar erbjuds feriepraktik i Botkyrka

I Botkyrka kommun anordnades feriepraktik inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag, föreningar och företag inom den sociala ekonomin. Det ledde till feriepraktikplatser inom en mängd olika olika arbetsområden.

Gymnasieelever ska få praktik i Västerås

I Västerås stad är målet att alla gymnasieelever ska få möjligheten till ett jobb någon gång under sin gymnasietid. Dels stärker det elevernas kunskaper, dels ökar det förhoppningsvis lusten att jobba inom vård, skola och omsorg.

Jämställdhet prioriteras vid feriejobb i Jönköping

Under sommaren 2014 anordnade Jönköpings kommun feriepraktik för gymnasieungdomar som slutat ettan och tvåan och inte fått annat sommarjobb.

Stort utbud på arbetsuppgifter i Luleå

Luleå kommun erbjuder samtliga elever feriejobb från och med årskurs nio till andra ring på gymnasiet. Utbudet är stort och ungdomarna erbjuds alltifrån parkarbete till it- och samhällsprojekt.

Unga vill praktisera inom vården i Stockholm

Stockholms läns landsting tog under sommaren 2014 emot cirka 650 sommarjobbare i åldern 16-18 år. Syftet med satsningen är visa upp sig som attraktiv arbetsgivare och inspirera ungdomar att vilja arbeta inom landstinget i framtiden.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!