23 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Feriepraktikanter fick praktik som barnrättsutvecklare

Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter är en av flera lokala verksamheter som tagit emot feriepraktikanter i Västra Götalandsregionen. Inför sommaren 2014 hade Västra Götalandsregionen fler sökande till feriepraktiken jämfört med förgående år.

Inför feriepraktikperioden 2014 ökade antalet sökande. Totalt sökte 8 327 personer jämfört med föregående år när det var totalt 7 983 sökande. 2014 fick 543 feriepraktikanter i åldrarna 16 till 19 år praktikplatser, varav 322 flickor och 221 pojkar.

Nöjda feriepraktikanter

Enligt enkätuppföljningar är feriepraktikanterna och deras handledare i Västra Götalandsregionen mycket nöjda med sina praktikplatser.

- Omkring 99 procent av feriepraktikanterna var nöjda med sin praktiktid. Omkring 95 procent av handledarna tror att långsiktig rekrytering gynnas av feriepraktiken som en marknadsföringsinsats. Många av handledarna tror också att feriepraktiken gynnar mångfald, säger regional central samordnare Ingrid Andrén.

Ingrid understryker också vikten av att ungdomarna får meningsfulla arbetsuppgifter och uppdrag under sin feriepraktik.

- Vi måste bli bättre på att ge ungdomarna möjligheter att vara med och bidra till samhället på ett schysst sätt.

Barns hälsa och rättigheter

Under sommaren 2014 gjorde tio gymnasieungdomar sin feriepraktik på Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, under handledning av två pedagoger. Det är en pedagogisk utvecklingsenhet med uppdrag att utveckla, stärka och sprida arbetet för barnets rättigheter inom hela Västra Götalandsregionen. Feriepraktikanterna fick titeln barnrättsutvecklare, med utgångspunkt i barnkonventionen var uppdraget att utveckla barn- och ungdomsperspektiven på några utvalda regionala frågor.

Feriepraktiken utgick ifrån artikel 12 i FN:s barnkonvention, om rätten till delaktighet och inflytande, och barnrättsutvecklarna fick själva formulera och projektleda sina uppdrag. Sommarpraktiken på fyra veckor resulterade bland annat i kampanjfilmen ”Rätt att veta”. Filmen vänder sig i första hand till unga, med budskapet ”du har bara rättigheter om du vet om dem”.

Inför kommande år

Tillsammans med lokala samordnare sker varje år ytterligare utveckling inom de gemensamma rutinerna för Västra Götalandsregionen. Enkäter skickas ut och svaren bidrar främst till lokal utveckling. Genom lokala samordnare, lokala handledare och deras medarbetare, får ungdomarna sin närmaste bild av verksamheterna och olika yrken. Feriepraktiken möjliggör medvetna framtids- och utbildningsval. Inför sommaren 2015 kommer Västra Götalandsregionen att anställa minst lika många eller fler feriepraktikanter.

Kontakt

Kristina Wallén
HR-strateg, koncernkontoret Västra Götalandsregionen
kristina.wallen@vgregion.se
070-082 30 75

Liselott Johansson
Verksamhetschef, Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter liselott.m.johansson@vgregion.se
070-207 78 00

Ingrid Andrén
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen
ingrid.andren@vgregion.se

070-297 53 23

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!