10 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Gymnasieelever ska få praktik i Västerås

I Västerås stad är målet är att alla gymnasieelever ska få möjligheten till ett jobb någon gång under sin gymnasietid. Dels stärker det elevernas kunskaper, dels ökar det förhoppningsvis lusten att jobba inom
vård, skola och omsorg.

Västerås stads ambition är att feriepraktiken ska matcha den linje gymnasieeleverna går, om de till exempel läser vård och omsorg ska praktiken vara inom området. Inför sommaren 2014 erbjöd kommunen 1300 platser, varav 2000 sökande. Totalt fick 465 pojkar och 612 flickor feriejobb 2014. Inför sommaren 2015 erbjuder kommunen 1 000 platser.

Vägledning erbjuds

2014 gick 200 av praktikplatserna till elever som inte lyckats fullfölja sina studier och gick ut gymnasiet utan grundläggande behörighet. De erbjöds vägledning för att ta fram en tydlig handlingsplan mot studier eller arbete. Under sommaren 2015 är antalet 60 stycken gymnasieungdomar. De ungdomar som har denna feriepraktik, är prioriterade för att gå vidare till en annan ungdomsinsats, Ung Resurs. Det är en kombinerad ungdomsanställning, med 50 procent jobb och 50 procent studier.

Under 2014 fanns det även en satsning där ett antal ungdomar fick sin feriejobbspraktik i Kina. Detta är inget som kommer att erbjudas under 2015. Erfarenheten inför kommande år är att facket ska vara involverade i tillsättningen av de platser som erbjuds.

Kontaktperson

Göran Thunberg, Västerås stad
goran.thunberg@vasteras.se
021-39 17 47

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!