13 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stort utbud på arbetsuppgifter i Luleå

Luleå kommun erbjuder samtliga elever feriejobb från och med årskurs nio till andra ring på gymnasiet. Utbudet är stort och ungdomarna erbjuds alltifrån parkarbete till it- och samhällsprojekt.

Kommunen tar till sig av erfarenheter för att utveckla verksamheten framåt. På grund av det fina sommarvädret kom det till exempel fler gäster till ett café vid en badstrand i centrala Luleå än normalt. Kommunen satte då in insatser i lokalen för att förbättra arbetsmiljön för ungdomar och gruppledare på grund av värmen. Vidare tar kommunen med sig positiva erfarenheter av de små förändringar som gjordes i utbildningen för gruppledarna.

Fler sökande

Sommaren 2014 sökte 57 % av alla ungdomar mellan årskurs 9 och andra ring på grymnasiet till feriejobb i kommunen. I år räknar kommunen med att ungefär 1 600 sökande vilket är några fler än förra året.

Kontaktperson

Christoffer Brännström
Arbetsledare Luleå kommun
christoffer.brannstrom@amf.lulea.se
0920-45 33 43
070-583 79 91

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!