13 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Unga vill praktisera inom vården i Stockholm

Stockholms läns landsting tog under sommaren 2014 emot cirka 650
sommarjobbare i åldern 16-18 år. Syftet med satsningen är visa upp sig
som attraktiv arbetsgivare och inspirera ungdomar att vilja arbeta inom
landstinget i framtiden.

Intresset för att sommarjobba i landstinget är stort och under februari 2014 fick man in nära 6500 ansökningar, vilket var något fler än 2013. 60 procent av de som söker är tjejer och man kan välja mellan vård, administration eller försörjning/vaktmästeri. 85 procent svarade att de kunde tänka sig att jobba inom vården.

Inför 2015 ser landstinget ut att kunna erbjuda fler platser än föregående år, nämnare 700 st. De erbjuder också i år fler feriejobb specifikt till ungdomar som frivilligt anger i ansökan att de har någon variation av funktionsuppsättning.

Positiv respons

Lina Göransson, personalstrateg på Stockholms läns landsting berättar att hon arbetar med ett nätverk av HR-personal från olika landstingsdrivna förvaltningar och bolag för att komma ut med satsningen. Alla som hjälper till och bidrar med platser till ungdomarna gör sitt absolut bästa för att dessa ska få det så bra som möjligt. Som central kontaktperson för satsningen tycker hon att hon bemöts med väldigt mycket positiva kommentarer från såväl ungdomar som från handledare.

Det är handledarna som har det viktigaste jobbet i den här satningen.

Till nästa år hoppas Lina Göransson att landstinget har engagerade handledare som får förutsättningar för att ta emot ungdomarna och erbjuda dem en så bra tid som möjligt.

- Det är handledarna som har det viktigaste jobbet i den här satsningen, säger hon.

Marknadsför jobben

För att göra fler människor medvetna om landstingets feriejobbssatsning så arbetar de med marknadsföring via webben och sociala medier.

- Förra året gjorde vi intervjuer med fyra av ungdomarna och la ut på vår hemsida. Det kommer vi att fortsätta med i år också. Dessa har vi också använt på vår facebooksida i marknadsföringen av årets ansökningsperiod, säger Lina.

Kontaktperson

Lina Göransson
Personalstrateg, Stockholms läns landsting
lina.goransson@sll.se
08-123 140 41

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!