25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Om Kommunkursen

För arbetsgivare som vill andvända Kommunkursen i introduktionen för feriejobbare.

Framtidens jobb finns i kommunen

Att nå ungdomar med information om kommunen som arbetsgivare är en utmaning eftersom det är många som konkurrerar om deras uppmärksamhet och tid. Vi tror att vi har en bra möjlighet att nå fram strax innan de ska börja sitt första feriejobb i kommunen.

Feriejobb är en utmärkt chans för ungdomar att bilda sig en egen uppfattning om hur det är att jobba inom kommuner. För att förstärka den upplevelsen har vi  tagit fram en Kommunkurs som feriejobbarna kan ta del av med hjälp av dator, padda eller mobil. De som genomför Kommunkursen får också ett intyg och kan börja bygga sitt CV

En utmaning har varit att beskriva en komplex verksamhet på ett enkelt sätt och samtidigt begränsa kurstiden till cirka 20-30 minuter. För att få med rätt innehåll och besvara frågor som ungdomar funderar på har vi bland annat använt fokusgrupper med ungdomar och handläggare i kommuner som arbetar med feriejobb och arbetsgivarfrågor.

Till Kommunkursen

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!