15 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Feriearbete - en chans att bryta könsmönster! (2015)

Feriejobben är en chans att visa unga de meningsfulla och intressanta arbetsplatser som välfärden erbjuder men också en möjlighet att bryta könsmönster.

– Vi vet att sex av tio unga kan tänka sig att jobba inom välfärdssektorn. Vi vet också att fyra av tio som har feriejobbat kan tänka sig ett liknande arbete i framtiden. Ta tillvara på tillfället och få ännu fler ungdomar att känna att de har varit på arbetsplatser som de gärna återkommer till i sitt stundande yrkesliv. Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen och tänk brett kring rekryteringen, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

I SKL:s nya rapport Feriejobb – en chans att bryta könsmönster! kan du läsa om fem kommuner som ser feriejobben som en strategi för framtida kompetensförsörjning och samtidigt använder dem som en möjlighet att skapa en mer jämställd arbetsmarknad. 

Vår förhoppning är att det här materialet ska inspirera till att utveckla arbetet med feriejobb.

Ladda ner rapporten

Rapport om feriejobb

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!