18 maj 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Börja jobba med ert varumärke

Kom igång

Här har vi samlat nedladdningsbart material som hjälper dig att komma igång med ert Employer Branding-arbete.

Dra nytta av employer branding

Employer branding, arbetsgivarmärket eller arbetsgivarvarumärket är olika uttryck för samma sak – arbetsgivarens arbete med att utveckla sitt ”brand” eller varumärke. Syftet är att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare samt att vårda relationer med tidigare medarbetare.

Ladda ner och inspireras av Anders Parment text ”Vad är employer branding?”. Anders är forskare, föreläser och skriver om ämnet.

Gör en analys av behoven

I allt arbete med employer branding är det viktigt att veta hur behoven ser ut, för att kunna välja en lämplig metod och göra rätt insatser. Gör en behovsanalys, formulera ett arbetsgivarerbjudande, planera kommunikation och uppföljning. Genom att identifiera behoven och formulera tydliga mål blir arbetet både mer fokuserat och roligare.

I dokumentet ”Steg för steg i arbetet med employer branding” får du konkreta tips på hur du påbörjar arbetet. Tipsen kommer från Anna Dyhre, rådgivare, författare och föreläsare med fokus på frågor som rör arbetsgivarvarumärket.

Tänk först – planera din kommunikation

För att kommunicera på bästa sätt krävs en hel del planering. Här hittar du dokumentet ”Kommunikationsplan” med tips och råd om hur du gör en framgångsrik plan för att kommunicera din organisations arbetsgivarvarumärke. Den ger stöd för målgruppsanalyser, hjälper dig att sätta rätt kommunikationsmål och ger förslag på hur du kan få ut ditt budskap i olika kanaler.

Exempel på kampanjer

Vi har tagit fram exempel på hur du kan använda Sveriges Viktigaste Jobbs grafiska manér för att intressera och rekrytera medarbetare i din kommun eller ditt landsting, se nedladdningsbara PDF:er ”Exempelkampanjer” här nedan. Där finns bland annat exempel på en affischkampanj i stadsmiljö, tröjor för interna evenemang och hur du skapar en jobbannons med samma material. Du kan också ta del av handfasta tips och råd kring hur du gör för att synas på mässor och andra events.

Puffbild PDF

Vad är employer branding?
Ladda ner, PDF

Puffbild PDF

Steg för steg i arbetet
med employer branding

Ladda ner, PDF

Puffbild PDF

Kommunikationsplan
Ladda ner, PDF

Puffbild PDF

Exempelkampanj: Rekrytera
Ladda ner, PDF

Puffbild PDF

Exempelkampanj: Engagera
Ladda ner, PDF

Puffbild PDF

Exempelkampanj: Intressera
Ladda ner, PDF

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!