29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Göra skillnad x 29

I boken Göra Skillnad x29 berättar medarbetare i Sunne, Torsby, Munkfors och Årjängs kommuner om välfärdsjobben. Boken togs fram för att visa bredden av yrken i en kommun och varför de upplevs av medarbetare som intressanta och engagerande jobb.

Förskollärare

- Vi ville att människornas egna berättelser skulle ge de kommunala jobben en verklighetsnära och trovärdig bild, säger Anneli Jansson, informationsstrateg i Sunne kommun.

Nya medarbetare behöver rekryteras på grund av generationsväxlingen, vilket innebär stora förändringar inom kommunal verksamhet. Fram till 2019 behöver välfärdssektorn rekrytera 420 000 personer.

- Den generationsväxling som vi är inne i gör unga till en viktig målgrupp när nya medarbetare ska anställas, säger Anneli Jansson.

Med boken vill de framförallt nå ut till målgruppen, ungdomar mellan 18 och 25 år, för att visa bredden på yrken i en kommun.

- De som jobbar i kommunen är generellt stolta och engagerade, men ungdomar förknippar till exempel inte faktorer som bra lön och karriärmöjligheter med kommunala yrken. Inte heller arbetsmiljö hamnar i topp vid ungdomarnas bedömningar. Kommunerna associeras samtidigt till flera positiva egenskaper, bland annat schyssta arbetsvillkor samt trygg och säker anställning, säger Anneli Jansson.

Framtagandet av boken

Boken togs fram i EU-projektet Creare Vivere (CV) av en arbetsgrupp med representanter från de fyra kommunerna.  Arbetsgruppen diskuterade målgrupp och syftet med boken. De tog fram en lista på medarbetare ur olika yrkeskategorier och såg till att få bra spridning på åldrar och kön.

För det praktiska arbetet med boken anlitades skribenten Maria Svärdsén, fotografen Helena Henriksson och den grafiska formgivaren Lina Sponberg. Korrekturläsning och målgruppsavstämningar hjälpte kommunikatörer på Sunne kommun till med. För att ge boken uppmärksamhet anordnades under våren 2014 en släpp-fest i Sunne för målgruppen och de som är med i boken.

Bokens användning

På olika platser i kommunen finns boken tillgänglig för läsning, till exempel ungdomsgårdar, biblioteken, skolorna och hos studie- och yrkesvägledaren. Den finns även tillgänglig på webplatsen där berättelser från boken sprids i sociala medier. Kommunen delar även ut boken till sina praktikanter och feriepraktikanter.

Internt har boken fått positiv respons och medarbetarna känner sig stolta över att få arbeta i kommunerna.

- Det är ett tillfälle att lyfta fram kompetenta medarbetare, de som inte så ofta hörs och syns. Det är för tidigt att säga om den haft påverkan på ungdomar, men vi sprider den så mycket vi kan för att de ska upptäcka hur roligt, angeläget och engagerande det är att jobba i en kommun, säger Anneli Jansson.

Vad händer härnäst?

Samarbetet mellan kommunerna Sunne, Torsby, Munkfors och Årjäng har öppnat för informell samverkan kring stora övergripande framtidsfrågor. Insyn>< Insikt är arbetsnamnet på nästa projekt med ambitionen att fortsätta arbetet med personalförsörjning i små glesbygdskommuner.

-Till förstudien för det önskade projektet har medel beviljats och förhoppningen är att vi ska få jobba vidare med det under 2015. Då vill vi verkligen fokusera på unga människors inträde på arbetsmarknaden och deras attityder till offentlig verksamhet som arbetsgivare, säger Anneli Jansson.

Berättelser från boken ”Göra skillnad x 29 (öppnas i nytt fönster)

För mer information

Anneli Jansson, informationsstrateg Sunne kommun
anneli.jansson@sunne.se, 070-236 34 65

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!