29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Göteborgs stad introducerar högstadieelever till välfärdsjobben

Genom att tillsammans med studie- och yrkesvägledare arrangera arbetsmarknadsdagar för högstadieelever marknadsför Göteborgs stad sina jobb mot den yngre målgruppen.

– Det vi vet sedan tidigare är att unga tjejer och killar inte har någon aning om vad man kan jobba med i en kommun och hur man utbildar sig vidare. Vi har länge funderat på hur vi kan nå ut till elever i grundskoleålder för att berätta om oss som arbetsgivare och därför testar vi nu att tillsammans med skolan arrangera arbetsmarknadsdagar, säger Örjan Flodell, projektledare Göteborgs stad.

Göteborgs stad

Göteborgs stad har valt att ge arbetsmarknadsdagarna olika teman utifrån de yrkesområden som finns i kommunen. Temat för den första dagen var vård och omsorg. Mässområdet bestod av ett antal stationer där eleverna hade möjlighet att träffa både yrkesverksamma och vård- och omsorgsstudenter för att ställa frågor men också få information om verksamheten, tekniska hjälpmedel och göra värderingsövningar.

– Den feedback vi fått från eleverna som besökte arbetsmarknadsdagarna är väldigt positiv. Eleverna har uttryckt att det mest positiva med dagarna var att få kunskap om att det finns gott om lediga jobb i framtiden, säger Örjan Flodell.

De två dagar som Göteborgs stad arrangerat hittills är testomgångar för att få mer kunskap om vad eleverna tyckte var bra, mindre bra och vad de bör utveckla till nästa gång. Kommunen planerar att göra större insatser med arbetsmarknadsdagar inför 2016 års gymnasieval och det arbetet startar i höst.

Kontakt

Örjan Flodell, projektledare Göteborgs stad
orjan.flodell@intraservice.goteborg.se, 031-367 81 21

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!