29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Kommunmedarbetares vardag blir fotoutställning

För ett år sedan startade Lunds kommun ett Instagramkonto som ett sätt att stärka arbetsgivarvarumärket. Kontot visar upp medarbetarnas jobbvardag. Nu har kommunen gjort en fotoutställning av de bästa bilderna. Utställningen ”Vi gör skillnad” visas för allmänheten på Lunds centralstation under hela hösten.

Lunds kommuns fotoutställning

Fotoutställningen är ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen och HR-avdelningen. Linnéa Merö, kommunikationsstrateg i Lunds kommun berättar att de ville visa upp bilderna i ett annat sammanhang.

- När vi sedan såg vilka fantasirika foton medarbetarna tagit var det ingen tvekan. Klart att flera av de här bilderna tål att visas upp som konst! säger Linnéa Merö.

En bredd av yrkesroller

Olika medarbetare i kommunen visar sin vardag genom Instagramkontot. Totalt var det 23 medarbetares fotografier som var med i utställningen. Det är en bredd av yrken – bland annat lantmätare, naturvägledare, lärare, fritidsledare och undersköterska.

För att nå ut till så många som möjligt placerades utställningen på centralstationen i Lund. Fotoutställningen handlar inte bara om att visa upp medarbetarnas vardag, utan också att utmana fördomar om att jobba i kommunen.

Lunds kommuns fotoutställning 2

Positiv respons

Responsen på utställningen har varit positiv både internt och externt. Anställda och politiker har uttryckt stolthet att arbeta i kommunen. På bara tre veckor har Instagramkontot fått mer än hundra nya följare. Medierna har också varit intresserade. En tidning startar nu en artikelserie om medarbetarna från Instagramkontot.

- Folk som besökt utställningen har sagt saker som ”jag visste inte att kommunen gjorde sånt här” och ” jag blev nästan lite rörd”. Det är ju väldigt roligt att höra, säger Linnéa Merö.

Lunds kommuns fotoutställning 3

Vad har du för tips till andra kommuner som funderar på att göra något liknande?

- Gör det! Det har gett väldigt många positiva ringar på vattnet. För oss har det varit viktigt att det är medarbetarna själva som fotograferar, så det blir personliga berättelser. Avsätt rejält med tid för marknadsföring och kringaktiviteter, som till exempel tävlingar på Instagramkontot i samband med utställningen, säger Linnéa Merö.

Lunds Instagramkonto: http://instagram.com/lundskommun

För mer information

Linnéa Merö, kommunikationsstrateg Lunds kommun
linnea.mero@lund.se, 046-35 56 70

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!