14 januari 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Kreativt användande av ringen

Landstinget Dalarna genomförde en förändring av Sveriges Viktigaste Jobb-ringen inför rekryteringssatsningen Träffa Dalarna. Med förändringen ville man skapa en specifik koppling till Dalarna.

Kommunikationsavdelningen i Landstinget Dalarna kom på idén att använda sig av Sveriges Viktigaste Jobb-material inför Träffa Dalarna för att förstärka sina budskap. Det var i detta samband en förändring av den ursprungliga ringen skedde:

– Tanken var att förstärka Sveriges Viktigaste Jobbs grafiska profil samtidigt som den skulle passa in i Landstinget Dalarnas grafiska profil. Lösningen blev en extra ring som gick i Landstinget Dalarnas blå profilfärg. Nu kunde man läsa ut texten i de två ringarna: Sveriges Viktigaste Jobb – I Dalarna, säger Cecilia Anderssén, kommunikatör på Landstinget Dalarna och ansvarig för framtagandet av den nya grafiska profilen.

Dalarnas egen SVJ-ring

Den nya grafiska profilen utvecklade sig till en trycksak. Ett fynd i Verktygslådan av affischen ”Vi får hjärtan att slå” gav idén att använde den tillsammans med den nya grafiska profilen:

– Just ”Vi kan få hjärtan att slå”-budskapet talade till oss då vi har den bästa hjärtsjukvården i landet, det gjorde att vi kände oss än mer attraherade av den affischen. Den fick ligga till grund för den trycksak vi delade ut till besökare och den användes i marknadsföring.

Rekryteringssatsningen Träffa Dalarna
Rekryteringssatsningen Träffa Dalarna genomfördes 6-8 september hösten 2013 med syftet att locka nya människor till att bo och arbeta i länet. Under helgen som anordandes av Region Dalarna fanns representanter från Landstinget Dalarna i samtliga dalakommuner där de informerade om vad de hade att erbjuda som arbetsgivare. Under dessa tillfällen användes Sveriges Viktigaste Jobb-budskap och bland annat delade man ut kassar och mobilskal till besökarna:

– Kassarna hängde vi upp i träd och på väggar vid de olika platserna vi stod under helgen. Budskapen på kassarna ”Vi gör skillnad” och ”Vi kan få hjärtan att slå” var populära hos både ung som gammal, berättar Cecilia Anderssén

Fortsatt utveckling av arbetsgivarvarumärket
Landstinget jobbar vidare med att förstärka sin bild som arbetsgivare mot sina målgrupper med hjälp av Sveriges Viktigaste Jobb-material i Verktygslådan.

– Vi ser att det finns fler användningsområden för Sveriges Viktigaste Jobb-materialet och vi planerar att utöka användandet. Idag används de kombinerade ringarna Sveriges Viktigaste Jobb – I Dalarna i bildspel och affischer som har ett rekryteringsbudskap. Vi planerar även att ta fram en ny trycksak som inkluderar ”Vi får hjärtan att slå”-affischen, säger Cecilia Anderssén.

Artikeln publicerades första gången 2014-02-26

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!