19 oktober 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Modevisning visar upp yrkesbredden i landstinget

Få unga vet att det inom landstinget finns många fler saker att jobba med än vård. För att öka kunskapen och intresset för de olika jobben som finns arrangerade Norrbotten läns landsting därför en modevisning under en rekryteringsmässa för gymnasieungdomar.

Malin Carlborg, kommunikatör vid Norrbotten läns landsting, menar att rekryteringen är en av landstingets största utmaningar och att modevisningen var ett nytt sätt att öka intresset för en potentiell karriär inom landstinget.

- Syftet med modevisningen var att visa på bredden av yrken i landstinget. De flesta tänker vård när de hör landstinget, och det är självklart den största delen, men det finns en stor mängd andra yrken också som kanske inte alla känner till, säger Malin Carlborg.

Norrbottens läns landsting modevisning

Utöver att visa på yrkesbredden i landstinget ville man också genom sin närvaro på mässan förmedla vilket betydelsefullt arbete som utförs i landstinget.

- I landstinget handlar det om att ta hand om både människorna och regionen. Vi tar hand om människor från början till slut. Före människan har kommit till världen och resan ända till livets slut. Vi tar hand om mycket svåra situationer men kan också förändra situationer. Landstinget har också en viktig roll att hålla regionen levande, att göra det till en bra plats att bo och göra det möjligt att bo bra i hela regionen, säger Malin Carlborg.

Under modevisningen visades totalt tio yrken upp, bland dem fanns till exempel chef, biomedicinsk tekniker, lokalvårdare och barnmorska. Varje yrkespresentation representerades av en person som är verksam inom yrket på riktigt. Som uppbackning fanns dansare från ett lokalt dansgymnasium som hade en specialkoreograferad dans till varje yrkesgrupp. Tillsammans med varje yrkesbeskrivning presenterades också något personligt om respektive person och deras utbildning.

- Vi ville tydligt koppla ihop varje yrke med vilken utbildning som krävs för just det yrket. Precis när målgruppen blir intresserad och inspirerad av en ny yrkesmöjlighet ska de också få svar på vilken utbildning som de behöver söka för att kunna arbeta som det, säger Malin Carlborg.

Efter modevisningen stannade yrkesrepresentanterna kvar och svarade på mässdeltagares frågor i Norrbotten läns landstings monter. Malin Carlborg medger att modevisningen krävde en del arbete, men var väl värd att genomföra.

Norrbottens läns landsting modevisning
- Jag ska inte sticka under stolen med att förberedelserna med modevisningen krävde en del arbete, främst då att ta fram underlag, finna en bra mix av yrken och personer som ville vara med. Men med tanke på den positiva responsen i lokalen och hur kul deltagarna hade så var det väl värt allt arbete! Vi valde att arrangera en liknande modevisning på en mässa i Luleå året därpå.

Produkter och budskap från Sveriges viktigaste jobb kom väl till användning under modevisningen och mässan. Budskapsfilmen om att arbeta i landstinget användes som introduktion till modevisningen och budskapsaffischerna användes i en av NLL:s montrar.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!