29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Signe provar på ingenjörsyrket i Nacka kommun

Signe Hanson Wallgren har via Tekniksprånget fått praktikplats i Nacka kommun där hon testar på ingenjörsyrket. Det har gått drygt en månad sen hon började som praktikant, men känner redan nu att det är väldigt givande.

Signe gick naturvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle på Globala gymnasiet i Stockholm. Hon sökte praktik via Tekniksprånget för att få inspiration och för att hon i framtiden vill arbeta med stadsplanering och samhällsutveckling. Praktiken ger henne inblick i hur ingenjörsyrket fungerar samtidigt som hon får komma ifrån skolmiljön och prova på något helt annat. Signe fick höra om Tekniksprånget av kompisar och till skolan kom även en praktikant från Tekniksprånget som berättade om sin praktikperiod. Signe ska få arbeta på vägenheten, trafikenheten, VA- och avfallsenheten, park- och naturenheten och tekniska drift- och underhållsenheten.

- Jag har bland annat fått genomföra inventering av parkerade bilar och bil- och cykelflöden i trafikutredningssyfte, sammanställa medborgarsynpunkter och rita upp enklare ritningar i CAD-programmet. När jag har fått följa med på möten och inspektioner av byggen och platser där kommunen fått in synpunkter från medborgare, säger Signe.

Uppmuntrar andra att ta chansen

Redan innan praktiken var Signe intresserad av att söka en ingenjörsutbildning och praktikplatsen har gjort henne ännu mer säker på att det är det hon vill. Signe uppmuntrar andra att ta chansen att söka praktik via Tekniksprånget.

- Praktiken på Nacka kommun har framförallt gjort mig mer medveten om vad man kan jobba med som ingenjör, men också om komplexiteten i samspelet mellan olika samhällsinstanser, konsulter, intressenter och stadsbyggnadsprojekt när man planerar och bygger samhället, säger Signe.

Signes tips till den som är intresserad av att söka praktikplats är att fundera på vad man vill ha ut av och förväntar sig av praktiken. Detta för att få ut så mycket som möjligt av praktikperioden.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!