29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Traineeprogram med högt söktryck

I norra Norrland har åtta kommuner tillsammans startat ett traineeprogram för akademiker. Inför starten denna höst var det 12 traineeplatser som skulle tillsättas och totalt sökte 400 personer. Johanna Näslund, personaldirektör och Helena Bodén, personalchef på samhällsbyggnadsförvaltningen, från Örnsköldsvik kommun berättar om traineeprogrammet i Örnsköldsvik.

Samordnare för Trainee norra Norrland

Örnsköldsviks kommun har sedan tre år ett traineeprogram för potentiellar chefer. Konceptet att kombinera arbete och utbildning har varit lyckat och 2012 diskuterade Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp möjligheter att starta ett traineeprogram för ingenjörer. Helena Bodén tog med sig frågan till personalchefsgruppen. Johanna Näslund hade samtidigt kontakt med personalcheferna i Umeå och Skellefteå kommun och fick då kännedom om planerarna att skapa ett kommungemensamt traineeprogram för Norra Norrland.

Upplägget består av 80 procent praktiskt arbete och 20 procent utbildning. Varje kommun har själv identifierat vilka behov de har av kompetens. Örnsköldsviks kommun är framförallt intresserad av ingenjörer inom områdena geografisk informations säkerhet och väg och vatten.

Kommunen sökte efter personer med en ingenjörsutbildning som skulle få praktisera på samhällsbyggnadsavdelningen.

- I personalchefsgruppen diskuterade vi vilket yrkesområde vi skulle satsa på. Vi valde ingenjörer eftersom att de är svårrekryterade då många vill ha dem, berättar Helena.

För att marknadsföra traineeprogrammet lade kommunerna upp annonser på Arbetsförmedlingen och på traineeguiden.se. Lokala medier kontaktades och pressmeddelanden skickades ut.

Drygt två månader sedan starten

I september i år var det dags för Örnsköldsviks kommun att ta emot de två första praktikanterna av totalt 45 sökande. Nu har det gått drygt en månad sen traineeprogrammet drog igång. Johanna och Helena berättar att det bara har varit positiv respons. Praktikanterna ska arbeta i Örnsköldsviks kommun under nio månader och de ska även prova på att arbeta i en mindre kommun.

- Syftet med detta är att de ska lära sig skillnader och likheter mellan en stor och en liten kommun. Vi vill att det ska kännas meningsfullt för dem, berättar Johanna och Helena.

Kommunerna ska gemensamt utvärdera upplägget för att se hur det har gått och eventuellt diskutera traineetjänster inom andra yrkesområden. Syftet med traineeprogrammet är också att kommunera ska bygga relationer med varandra för att i framtiden kunna hjälpa varandra på olika sätt.

Vad har ni för tips till andra kommuner som vill göra något liknande?
- Tipset är att sätta sig ner och diskutera vilket yrkesområde man ska satsa på. Kolla med kommunledningen. Våga tänka nytt!

Kommuner som är med i Traineeprogrammet norra Norrland: Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå, Norsjö, Vännäs, Nordmaling, Älvsbyn.

Traineeprogrammet norra Norrland

För mer information:

Örnsköldsviks kommun
Johanna Näslund, personaldirektör
johanna.naslund@ornskoldsvik.se, 070-190 61 89
Helena Bodén, personalchef
helena.boden@ornskoldsvik.se, 070-190 61 18

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!