2 november 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Västmanlands viktigaste jobb

För ungefär 2 år sedan startade Landstinget i Västmanland ett omfattande arbete med sitt arbetsgivarvarumärke och HR-processerna som har gjort stor skillnad i antalet besök på ltv.se/jobb och antal ansökningar.

Ulrika Ekengren Allen

Landstinget i Västmanland står som så många andra inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning . Därför satte HR-avdelningen tillsammans med kommunikationsavdelningen igång ett övergripande strategiarbete kring hur landstinget ska se ut och kommunicera som arbetsgivare.

– Vi tog fram ett arbetsgivarerbjudande för att tydliggöra hur det är att arbeta hos oss och vad det är som våra anställda får när de börjar jobba hos oss. Vi tog fram ett nytt rekryterings- och profileringsmaterial, startade upp flertalet sociala medier-kanaler där bland annat Facebooksidan Västmanlands viktigaste jobb har blivit en succe, säger Ulrika Ekengren Allen, HR Strateg Kompetensförsörjning.

Efter att Landstinget i Västmanland sjösatte sin satsning ökade antalet besök på www.ltv.se/Jobb/ med knappt 40 % och de upplever att de har enklare att rekrytera till vissa tjänster nu än tidigare.

– Jag tror att en av framgångsfaktorerna är att vi kommunicerar på bred front med tydliga budskap, säger Ulrika Ekengren Allen.

En av delarna i den nya satsningen handlar om ett ökat kundfokus.

– Om du ska köpa en produkt, oavsett vad det är, finns en uppsjö av ställen att gå till men det är associationerna till olika varumärken som styr vart du i slutändan köper din produkt. Samma sak gäller för oss. Vi behöver ladda vårt varumärke med associationer som gör att vi sticker ut och kandidater väljer oss. Jag tror mycket på att vi behöver jobba ännu mer med att bygga och upprätthålla relationer till våra kunder, alltså våra kandidater. Vi måste kunna ge dem en bra upplevelse när de är i kontakt med oss, säger Ulrika Ekengren Allen.

Ulrikas tips för att komma igång med ert varumärkesarbete

  • Gör målgruppsanalyser för att identifiera era kandidaters olika beteenden. I vilka sociala kanaler är de mest aktiva? Vad vill de ha av er som arbetsgivare? Vad är viktigt för de när de väljer arbetsgivare?
  • Arbeta mycket med ert arbetsgivarerbjudande (EVP) för att tydliggöra detta i budskapet som arbetsgivare. Till exempel i platsannonser, på webben och alla andra situationer där ni möter potentiella medarbetare.
  • Var genuin och trovärdig i ditt budskap!

Läs vidare

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!