12 april 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Yrkestest

Genom att svara på ett antal frågor får du reda på vilket av ett 30-tal välfärdsyrken som passar just dig.

Du borde ha Sveriges Viktigaste Jobb (länk till testet)

Kreativ stadsarkitekt, problemlösande boendestödjare eller engagerad lärare? Ta reda på vilket jobb som passar dig i vårt yrkestest!

Till arbetsgivare

Lägg ut testet på ert intranät, externa webbsida eller på Facebook för att berätta om jobben i välfärden. Testet är ett utmärkt verktyg för studie- och yrkesvägledare men kan också användas vid arbetsmarknadsdagar, skolbesök eller liknande.

Yrkestestet för Sveriges Viktigaste Jobb

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!