Publicerad: 24 maj 2018

Demokrati, ledning, styrning

Tre kvinnor i samtal på Demokratidagen 2014

Detta gör SKL

SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker.

Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot