Publicerad: 12 maj 2017

Politisk styrning

Kommuner, landsting och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKL ger stöd i kommuner, landsting och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Illustration människor

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Ta del av exempel på program.

Illustration med pratbubblor med ! ?

Toppolitiker berättar och SKL visar fakta om hot och hat. Du kan även se längre intervjuer med var och en som är intervjuad.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot