Publicerad: 25 april 2018

Politisk styrning

Kommuner, landsting och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKL ger stöd i kommuner, landsting och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Illustration människor

SKL har genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal kommuner kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. 

Illustration med pratbubblor med ! ?

SKL har bett förtroendevalda berätta om deras erfarenheter och synpunkter om hat och hot. Lyssna till deras tankar och erfarenheter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot