Publicerad: 3 juli 2018

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKL bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna.

Det här är kommunal revision

  • varje kommun, landsting och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet
  • den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna
  • revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer
  • revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Presentation: Det här är kommunal revision (PowerPoint, nytt fönster)

Att vara revisor i kommun, landsting, region (film 4 minuter)

SKL:s uppdrag

SKL:s uppdrag är att stödja, stärka och utmana den kommunala revisionen.
Det gör SKL genom att:

  • normera god revisionssed
  • ge medlemmar stöd och råd inom kommunal revision
  • ge stöd för fullmäktiges ansvarsprövning
  • medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen
  • driva utvecklingsfrågor tillsammans med medlemmarna

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot