Publicerad: 13 september 2017

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och landsting fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Kommunernas kostnader och intäkter 2016

Landstingens kostnader och intäkter 2015

Befolkningens utveckling 1980–2030

Presentationer av samtliga diagram för 2015 (Powerpoint 2010, nytt fönster)

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabellerna innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och landstings resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror, juni 2017 (Excel 2010, nytt fönster)

I tabellverket finns på sju flikar olika tabeller. Flikarna 1–2 är uppdaterade med 2016 års siffror. Flikarna 3–7 kommer att uppdateras senare under september.

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o landsting 2016–2020
 2. Sammantagen resultaträkning 2016–2020
  Kommunernas resultaträkning 2016–2020
  Landstingens resultaträkning 2016–2020
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens kostnader per slag 2010–2015
  Fördelning av kommunernas och landstingens intäkter per slag 2010–2015
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2010–2015
  Kommunernas kostnader per slag 2010–2015
  Kommunernas intäkter per slag 2010–2015
 5. Landstingens kostnader per verksamhet 2010–2015
  Landstingens kostnader per slag 2010–2015
  Landstingens intäkter per slag 2010–2015
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2010–2015 Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens skattefinansierade verksamhet 2010–2015
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2009–2019
  Utveckling av landstingens generella statsbidrag, ”påsen”, 2009–2019

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot