Åtgärder krävs för att hantera framtidens välfärd

Framöver kommer invånarnas behov av välfärd att öka snabbare än skatteunderlaget – om inget görs. Men det finns en rad olika lösningar. Digitaliseringens möjligheter och nya arbetssätt behöver tas tillvara, integrationen förbättras för att få ännu fler i arbete och trenden med allt fler riktade statsbidrag brytas.

Senaste nytt

Se fler

  • Viktigt initiativ för ökad säkerhet i skolan


    Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.
    2018-01-18 | Nyhet
  • Uppdaterade råd om säkerhet för förtroendevalda


    Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen stärker den personliga säkerheten för förtroendevalda. Säkerhetspolisen publicerar idag en rådgivande handbok.
    2018-01-16 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot