Publicerad: 5 oktober 2018

Asyl- och flyktingmottagande, integration

SKL ger råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det stora mottagandet. SKL har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram SKL:s medlemmars behov och synpunkter.

Illustration för puffbild

SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering omfattar sextiofem konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklings­områden för kommuner, landsting och regioner.

Illustration för puffbild

En satsning för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

En gång per månad webbsänder SKL på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och landsting arbetar med flyktingsituationen och integration.

Aktuellt

Kurs och konferens

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot