Publicerad: 25 april 2018

Digitalisering

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. SKL stödjer medlemmarna i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

puffbild strategi e-samhället

SKL:s mål och strategier inom digitalisering.

Puffbild_skolansdigitalisering

SKL:s 10 informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Bild som visar hur eblomlådan ser ut.

SKL-koncernen kraftsamlar för bättre stöd och nytta för medlemmarna genom samarbete mellan SKL, SKL Kommentus och Inera.

Puffbild_ssbtek

SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot