Publicerad: 25 januari 2017

Miljö, hälsa

SKL arbetar för att underlätta kommunernas verksamhet. Vi skapar goda förutsättningar för myndighetsarbetet och stödjer kommunerna i miljömålsarbetet. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

Underlag till kommunal taxa inom miljöbalkens område.

En serie korta filmer som ger dig tips och strategier för ett hållbart klimatarbete.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot