Publicerad: 19 december 2017

Planera, bygga, bo

SKL bevakar kommunernas  intressen inom planering, byggande och bostadsmarknad. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

SKL har upphandlat ramavtal som gör det enkelt för kommuner och kommunala bolag att köpa in bra bostäder till låga kostnader.

Inspektion av enskilda avlopp, Norrtälje kommun

Underlag för kommunernas konstruktion av bygglovtaxa enligt plan- och bygglagen.

SKL har tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet.

Illustration Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2016. Rapporten redovisar jämförelser inom detaljplaneområdet utifrån sju nyckeltal.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot