Publicerad: 28 augusti 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  19
  sep
  2017

  Konferens om Sociala Insatsgrupper (SIG)

  Konferensen är fullbokad för deltagande på plats, men det går fortfarande att anmäla sig till webbsändningen.

 • torsdag
  21
  sep
  2017

  Mediebilden av socialtjänsten

  Yttrandefrihet och en fri press är hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Och att granska offentlig verksamhet är ett av journalistikens viktigaste uppdrag. Men när media och socialtjänst möts är det inte alltid man förstår varandras logik. Hur ska ...

 • fredag
  22
  sep
  2017

  En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Fokus på årets konferens ligger på samverkansfrågor och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

 • måndag
  25
  sep
  2017

  Webbfrukost: Digital delaktighet – en demokratisk rättighet

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom området kultur, fritid och folkbildning. Den 25 september kan du ta del av en färsk undersökning om folkbibliotekens insatser för att öka den digitala kompetensen.

 • onsdag
  27
  sep
  2017

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  27
  sep
  2017

  Processledning av medborgardialog med fokus på inkludering och integration, Stockholm

  SKL bjuder in till en kostnadsfri utbildning i processledning av medborgardialog med särskilt fokus på inkludering och integration. Deltagare får en förståelse för dialogmodellens logik och olika moment samt verktyg som kan användas som samtalsledare...

 • onsdag
  27
  sep
  2017

  TRAST-utbildning

  En inspirerande kurs med målsättningen att deltagaren lär sig utarbeta en trafikstrategi.

 • torsdag
  28
  sep
  2017

  En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Fokus på årets konferens ligger på samverkansfrågor och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

 • torsdag
  28
  sep
  2017

  Att främja utveckling av social innovation 2.0, workshop

  En workshop om hur vi kan främja utvecklingen av social innovation i samverkan med civilsamhället i våra kommuner, landsting och regioner. Vi ger dig en möjlighet till återkoppling, erfarenhetsutbyte samt framåtsyftande arbete då vi utforskar möjligh...

 • torsdag
  28
  sep
  2017

  Att vidta åtgärder och planera för minskat trafikbuller

  En dag där fokus ligger på att sprida kunskap om vikten av att vidta åtgärder och att arbeta strategiskt med trafikbuller.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot