Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Avtal för Räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) - inriktning på kommunala frågor

  Under en endagarskurs går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd ...

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Chefsnätverk för kultur, fritid och folkbildning

  SKL bjuder in till nätverksträff den 26–27 april för kommunala förvaltningschefer, eller motsvarande, med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning. Temat för träffen är framtidens anläggningar, kultur- och fritidsområdets plats i samhälls...

 • fredag
  27
  apr
  2018

  Idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

  Syftet med konferensen är att inspireras av lokala och regionala exempel på samverkan mellan skolformerna, med fokus på yrkesutbildningar, för att möta nya målgrupper och utmaningar.

 • onsdag
  2
  maj
  2018

  Kontroll av beräknad energiprestanda i bygglovsprocessen

  SKL bjuder in till en workshop där vi diskuterar och utvecklar innehåll och användning av ett nyutvecklat formulär för kontroll av beräknad energiprestanda.

 • torsdag
  3
  maj
  2018

  Den digitala kommunikatören

  Digitala kunskaper blir alltmer viktiga i kommunikatörens uppdrag. Välkommen till en webbkonferens där du får inspiration samt ta del av konkreta exempel på digital kommunikation.

 • fredag
  4
  maj
  2018

  Klimatanpassning i översiktsplanen

  Kan översiktsplanen hantera frågor om klimatförändringar och hur kan man resonera kring exploatering och risker för naturolyckor? Årets konferens om klimatanpassning fokuserar på den översiktliga planeringen som grund för hur klimatkonsekvenserna kop...

 • måndag
  7
  maj
  2018

  HOPE:s utbytesprogram 2018

  Programmet ger möjlighet till fyra veckors praktiktjänstgöring på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Improving the quality of healthcare using the experiences and competencies of patients: Are we ready?”.

 • måndag
  7
  maj
  2018

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot