Publicerad: 5 mars 2018

Bloggar från SKL

Här listar vi de bloggar som SKL:s olika verksamheter driver.

Arbetsgivarblogg
Om de olika aspekterna av arbetsgivarfrågor inom kommuner, landsting och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

Ekonomibloggen
Här bloggar Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, om frågor som på olika sätt rör ekonomin inom kommuner, landsting och regioner samt om välfärdens finansiering.

Skolblogg
Om målsättningen att alla elever ska lyckas, och att alla skolor ska vara bra skolor, med Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Socialtjänstblogg
Konkreta förslag för att stärka skyddet för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. De som bloggar arbetar med socialtjänstfrågor på avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Vårdblogg
Om synen på svensk hälso- och sjukvård, ett bidrag till en reflektion kring ett utvecklings- och förbättringsarbete där vi alltid strävar mot visionen världens bästa vård. De som bloggar arbetar på avdelningen för vård och omsorg, SKL.

LIKA
Om digitaliseringen av skolan och utvärderingsverktyget LIKA med Johanna Karlén.

Mänskliga rättigheter
Om arbetet med mänskliga rättigheter i offentlig sektor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot