Senast publicerade sidor på webbplatsen

De femtio senast publicerade sidorna på SKL:s webbplats.

 1. Senast ändrad: 2018-01-22 10.47 • Storlek: 733 bytes
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Redovisning / Arkiv redovisning / Ingen ny kommunal redovisningslag till 2018
 2. Senast ändrad: 2018-01-22 10.07 • Storlek: 4.8 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / E-hälsa / Välfärdsteknik / Beställargrupp
 3. Senast ändrad: 2018-01-22 09.37 • Storlek: 275 bytes
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Nationella e-hälsodagen 2018
 4. Senast ändrad: 2018-01-22 09.30 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Trygghet och säkerhet
 5. Senast ändrad: 2018-01-22 09.02 • Storlek: 1.6 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Delaktighet i EU – EU i valet
 6. Senast ändrad: 2018-01-22 09.01 • Storlek: 869 bytes
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / GDPR för socialtjänsten
 7. Senast ändrad: 2018-01-22 09.00 • Storlek: 593 bytes
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Avtal för räddningstjänstpersonal
 8. Senast ändrad: 2018-01-22 09.00 • Storlek: 560 bytes
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Arbetsmiljörätt – arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 9. Senast ändrad: 2018-01-22 06.30 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Fjärrundervisningens villkor och möjligheter
 10. Senast ändrad: 2018-01-19 16.18 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi
 11. Senast ändrad: 2018-01-19 16.17 • Storlek: 2.1 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Redovisning
 12. Senast ändrad: 2018-01-19 15.39 • Storlek: 597 bytes
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Öppna jämförelser publiceringskalender
 13. Senast ändrad: 2018-01-19 15.28 • Storlek: 2.6 kB
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Driftformer, valfrihet / Privata utförare, konkurrens
 14. Senast ändrad: 2018-01-19 13.40 • Storlek: 2.4 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Juridik / Kurser och konferenser, juridik
 15. Senast ändrad: 2018-01-19 13.38 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / KLASSA - kommunal klassificeringsstruktur
 16. Senast ändrad: 2018-01-19 11.13 • Storlek: 864 bytes
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Avtalsrörelse
 17. Senast ändrad: 2018-01-19 11.09 • Storlek: 15 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Avtalsrörelse / A-Ö om avtalsrörelse
 18. Senast ändrad: 2018-01-19 11.08 • Storlek: 12.2 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Avtalsrörelse / Frågor och svar
 19. Senast ändrad: 2018-01-19 11.08 • Storlek: 1.5 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Avtalsrörelse / Förhandlingsorganisation
 20. Senast ändrad: 2018-01-19 11.04 • Storlek: 1.1 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Psykisk hälsa / Bättre vård mindre tvång
 21. Senast ändrad: 2018-01-19 10.58 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Psykisk hälsa / Barn och unga, psykisk hälsa
 22. Senast ändrad: 2018-01-19 10.46 • Storlek: 2.7 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Psykisk hälsa / Psykiatrisk vård
 23. Senast ändrad: 2018-01-19 10.24 • Storlek: 7.6 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Överenskommelser mellan SKL och regeringen
 24. Senast ändrad: 2018-01-19 09.47 • Storlek: 1.6 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / GDPR för kommunikatörer
 25. Senast ändrad: 2018-01-18 17.12 • Storlek: 1 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Förskola, fritidshem / Förskola / Omsorg på obekväma arbetstider
 26. Senast ändrad: 2018-01-18 17.10 • Storlek: 987 bytes
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Förskola, fritidshem / Förskola / Kvalitet i förskolan
 27. Senast ändrad: 2018-01-18 17.06 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Förskola, fritidshem / Förskola
 28. Senast ändrad: 2018-01-18 16.43 • Storlek: 312 bytes
  SKL / Tjänster / Om SKL / Styrelse och beredningar / Handlingar och beslut, styrelsen / Föredragningslistor
 29. Senast ändrad: 2018-01-18 16.37 • Storlek: 1.5 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Vägledning, svar på vanliga frågor / Politiska partier

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot