Senast publicerade sidor på webbplatsen

De femtio senast publicerade sidorna på SKL:s webbplats.

 1. Senast ändrad: 2017-10-24 07.35 • Storlek: 2.4 kB
  SKL / Näringsliv, arbete, digitalisering / Digitalisering / Informationssäkerhet / E-legitimation / eIDAS
 2. Senast ändrad: 2017-10-24 07.24 • Storlek: 4.2 kB
  SKL / Näringsliv, arbete, digitalisering / Digitalisering / Informationssäkerhet / E-legitimation
 3. Senast ändrad: 2017-10-23 16.59 • Storlek: 1.2 kB
  SKL / Samhälls­planering, infrastruktur / Planera, bygga, bo / Klimatanpassning / Nätverk, klimatanpassning
 4. Senast ändrad: 2017-10-23 16.22 • Storlek: 3.1 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Äldre / Öppna jämförelser äldreomsorg 2015
 5. Senast ändrad: 2017-10-23 16.20 • Storlek: 846 bytes
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Miljöarbetet
 6. Senast ändrad: 2017-10-23 16.20 • Storlek: 1.8 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Läkemedel
 7. Senast ändrad: 2017-10-23 16.19 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Kollektivtrafik
 8. Senast ändrad: 2017-10-23 16.18 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Hälso- och sjukvård
 9. Senast ändrad: 2017-10-23 16.17 • Storlek: 1.8 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Folkhälsa
 10. Senast ändrad: 2017-10-23 16.17 • Storlek: 789 bytes
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Mänskliga rättigheter, jämställdhet / Barnets rättigheter
 11. Senast ändrad: 2017-10-23 16.17 • Storlek: 2.4 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Energi och klimat
 12. Senast ändrad: 2017-10-23 16.16 • Storlek: 3.6 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Brukarundersökning funktionshinder / Frågor och svar
 13. Senast ändrad: 2017-10-23 16.07 • Storlek: 1.5 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Patientsäkerhet / Riskområden, åtgärdspaket / Läkemedel
 14. Senast ändrad: 2017-10-23 16.03 • Storlek: 1 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Förskola, fritidshem / Förskola / Omsorg på obekväma arbetstider
 15. Senast ändrad: 2017-10-23 16.01 • Storlek: 1.6 kB
  SKL / Samhälls­planering, infrastruktur / Miljö, hälsa / Buller
 16. Senast ändrad: 2017-10-23 15.59 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Förskola, fritidshem / Förskola
 17. Senast ändrad: 2017-10-23 15.57 • Storlek: 1.8 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Patientsäkerhet / Riskområden, åtgärdspaket / Säker läkemedelsanvändning
 18. Senast ändrad: 2017-10-23 15.56 • Storlek: 1.2 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Tillsammans för en ny och nära vård
 19. Senast ändrad: 2017-10-23 14.00 • Storlek: 1.9 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Välfärd och politiskt ledarskap för toppolitiker
 20. Senast ändrad: 2017-10-23 13.51 • Storlek: 2.5 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Stor satsning för att fler ska ta del av kultur
 21. Senast ändrad: 2017-10-23 13.34 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Driftformer, valfrihet
 22. Senast ändrad: 2017-10-23 13.18 • Storlek: 3 kB
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Mänskliga rättigheter, jämställdhet / Nationella minoriteter
 23. Senast ändrad: 2017-10-23 11.22 • Storlek: 2.4 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Vägledning, svar på vanliga frågor / Kommunala resursskolor
 24. Senast ändrad: 2017-10-23 11.20 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Integration, social omsorg / Asyl- och flyktingmottagande, integration / Etableringsinsatser, SFI
 25. Senast ändrad: 2017-10-23 11.16 • Storlek: 1.2 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Nyhetsarkiv skola / Grundkurs i gymnasieantagning 2018
 26. Senast ändrad: 2017-10-23 11.16 • Storlek: 16.2 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Vägledning, svar på vanliga frågor / Så mycket kostar skolan
 27. Senast ändrad: 2017-10-23 11.02 • Storlek: 732 bytes
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Grundutbildning gymnasieantagning
 28. Senast ändrad: 2017-10-23 10.08 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Vården ska bli oberoende av hyrpersonal
 29. Senast ändrad: 2017-10-23 10.05 • Storlek: 1.8 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Kostnaderna för inhyrd personal
 30. Senast ändrad: 2017-10-23 10.01 • Storlek: 2.1 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Uppföljning av kostnader för hyrpersonal
 31. Senast ändrad: 2017-10-23 09.47 • Storlek: 1.1 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Ekonomikalendern
 32. Senast ändrad: 2017-10-23 09.40 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal
 33. Senast ändrad: 2017-10-23 09.33 • Storlek: 2.8 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Nyhetsarkiv arbetsgivare, kollektivavtal
 34. Senast ändrad: 2017-10-23 09.01 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Tjänster / Press / Foton, ladda ner
 35. Senast ändrad: 2017-10-20 16.54 • Storlek: 2.7 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Budget och planering / Statsbidrag, specificering
 36. Senast ändrad: 2017-10-20 16.35 • Storlek: 3.3 kB
  SKL / Tjänster / Om SKL / Kansliorganisation / VD och ledningsgrupp

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot