Publicerad: 3 oktober 2018

Sveriges Viktigaste Jobb

Genom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ska SKL öka kunskapen om – och nyansera bilden av – välfärdsjobben och kommuner och landsting som arbetsgivare. Här kan du hitta material för att föra ut information, bemöta myter med fakta och skapa intresse för de utmaningar som finns.

Välfärdssektorn kommer att rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet behöver arbetsgivarna se till att medarbetarna trivs och vill stanna kvar, och samtidigt locka de unga att söka sig till välfärdsjobben.

Rapporter och verktygslåda för medlemmarna

I rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb presenteras prognoser, fakta, statistik och analyser av sektorns utmaningar, och i den digitala verktygslådan har vi samlat stödmaterial som hjälper dig i jobbet med arbetsgivarvarumärket.

Attraktiva arbetsgivare

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när 80- och 90-talisterna kommer in på arbetsmarknaden. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den som lämnar. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare. Glädjande nog finns ett stort intresse för välfärdsjobben bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

Satsningen Sveriges Viktigaste Jobb är ett samarbete mellan avdelningarna för kommunikation och arbetsgivarpolitik på SKL.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot