Publicerad: 25 april 2018

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

sip: samordnad individuell plan för alla åldrar och alla hjälpbehov

SKL har ingått en ny överenskommelse med regeringen om fortsatta satsningar inom området psykisk hälsa.

Psykisk hälsa barn och unga psynk

Regeringen har beviljat SKL 30 miljoner kronor för att nationellt implementera resultat och arbetsmetoder för att stärka en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot