Publicerad: 25 april 2017

Ledamöter och experter i programråd diabetes

I programrådet sitter sjukvårdsregionernas främsta experter inom diabetesvård, tillsammans med representanter från nationella diabetesregistret, barnläkarföreningen och Svenska diabetesförbundet. SKL ger stöd till samordningen av det nationella arbetet.

Ledamöter

Stockholm

Claes-Göran Östenson, (Ordförande)

Norra sjukvårdsregionen

Elisabeth Sjöström Fahlén

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Stefan Jansson

Sydöstra sjukvårdsregionen

Ulf Rosenqvist

Västra Götalandsregion

Victoria Carter

Södra sjukvårdsregionen

Karin Johansson

Patientorganisation

Svenska diabetesförbundet, Lena Insulander

Kvalitetsregister

Nationella diabetesregistret (NDR), Katarina Eeg-Olofsson

​Barnläkarrepresentant

Anna Olivecrona

​Processledare

Malin Beddesand, Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella behandlingsstrategier

 • Jan Stålhammar, med dr, distriktsläkare
 • Elisabeth Sjöström-Fahlén, diabetessjuksköterska
 • Anki Lord, diabetessjuksköterska
 • Stefan Sjöberg, docent, överläkare
 • Karin Johansson, diabetessjuksköterska
 • Gun Forsander, överläkare, med. dr.
 • Katarina Eeg-Olofsson, överläkare, med. dr.,

Nationellt grupputbildningsmaterial

 • Alexandre Wajngot, docent, överläkare
 • Bo Rylander, distriktsläkare
 • Lillemor Fernström, diabetessjuksköterska, utredare

Nationellt vårdprogram för äldre med diabetes

 • Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska
 • Stefan Janson, med. dr., distriktsläkare
 • Mikael Lilja, med. dr., distriktsläkare
 • Carl-Johan Östgren, professor, distriktsläkare

Referensgrupper

Kontaktpersoner från landstingen och nationella diabetesteamet är också kopplade till det nationella programrådet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot